Tydens die Ontwikkelingsklasse met ons studente word hulle op 'n verskeidenheid van maniere aangemoedig en gestimuleer om nie net die basiese vaardighede van Wiskunde, waarmee hulle op daardie oomblik besig is in die klas, beter te verstaan en onder die knie te kry nie, maar ook om wyer te dink, vorige sowel as toekomstige vaardighede aan te leer en in te oefen, en om te verstaan hoe alle tegnieke in Wiskunde 'n boublok vorm om die huis te bou waarbinne hulle gedagtes kan funksioneer.

Dit is 'n gegewe feit dat 'n kontaksessie met enige student, een keer 'n week, nie voldoende is om al die kennis-oordrag en inoefening af te handel nie.

Lees meer...
Patroonherkenning - wat word daarmee bedoel?

Dit is baie maklik om vir 'n leerder 'n tegniek te verduidelik, en dan te s "Gaan oefen dit". Om egter ware waarde uit die onderrig te kry moet die leerder eerstens gestimuleer word om te dink oor die vraag en die oplossing, en tweedens self 'n verduideliking daarvan te gee. Die gedagte daaragter is dat "iemand verstaan slegs iets as dit verduidelik kan word".

Om die eerste punt aan te spreek bied matheMAGIX nie "Ekstra Klasse" aan nie, maar die Ondersoekersforum. Ons wil gaag h ons leerders moet ondersoek, navors en dink oor dinge.

Vir die tweede punt vra ons vir die leerders nie om bladsye vol oefeninge te doen nie, maar ons gee vir hulle leiding en onderrig in die onderliggende patrone van die tegnieke waarmee hulle besig is, en vra vir hulle om hierdie patrone te verbaliseer. Sodra hulle vaardig is hiermee kan die getalle en selfs die manier van vra hulle nie meer onkant vang nie, veral nie in toetse en eksamens nie.
Ekstra Wiskunde klasse is goed as jy die leerders wil help met dit wat op 'n spesifieke oomblik vir hulle 'n probleem is, soos byvoorbeeld huiswerk, of voorbereiding vir 'n toets, of as daar 'n duidelike agterstand gekom het in 'n spesifieke onderwerp.

Maar wat van ouers wat pro-aktief wil wees en hulle kinders in die eerste plek nie wil laat agter raak nie? Of ouers wat wil h hulle kinders moet nie net die Wiskunde ken nie, maar ook verstaan?

Lees meer.....