(LW. Sleutelwoord benodig vir hierdie 2 knoppies)
Ekstra Wiskunde klasse is goed as jy die leerders wil help met dit wat op 'n spesifieke oomblik vir hulle 'n probleem is, soos byvoorbeeld huiswerk, of voorbereiding vir 'n toets, of as daar 'n duidelike agterstand gekom het in 'n spesifieke onderwerp.

Maar wat van ouers wat pro-aktief wil wees en hulle kinders in die eerste plek nie wil laat agter raak nie? Of ouers wat wil h hulle kinders moet nie net die Wiskunde ken nie, maar ook verstaan?

Dit is dan wanneer die woord "ontwikkeling" 'n belangrike oorweging word. Met ontwikkeling bedoel ons deurgaande en aaneenlopende oefening en blootstelling - nie net aan vrae nie, maar ook verduidelikings en variasies. 'n Goeie analogie is om te dink aan 'n atleet wat vir die Comrades marathon voorberei moet word:

Dit gaan nie veel help om vir s 'n atleet al die boeke van
Bruce Fordyce te gee om te memoriseer nie. Dit gaan
hom nie fiks maak nie.... Dit gaan ook nie help om een
keer per week vir 'n paar kilometer te gaan draf nie.
Daar moet variasie wees in die afrigting - opdraendes,
afdraendes, lang afstande, kort en vinnige afstande, diet,
skoene, postuur, ens.

En natuurlik 'n daaglikse dosis hiervan.

Om in Wiskunde te presteer moet 'n kind se brein fiks wees, net soos wat die atleet liggaamlik fiks moet wees. Dit vereis 'n oefenprogram, en wanneer ons die kinders se Wiskundige vaardighede wil ontwikkel, dan is dit vanselfsprekend dat hierdie oefenprogram ook deel sal uitmaak daarvan. Wat ons egter nie beheer oor het nie, is die daaglikse dissipline wat nodig is, en hiervoor het ons die ouers se hulp nodig.

Indien u dus belang stel om u kind by ons in te skryf vir Wiskunde ontwikkeling, aanvaar ons dat u sal help om s gereeld as moontlik, en beslis nie net een ker peer week nie, u kind te laat werk aan ons oefenprogram.  
Ons maak baie gebruik van hierdie webtuiste om ons oefenprogram te laat werk. Baie mense het die oortuiging dat die kinders elke dag baie Wiskunde moet oefen, en alhoewel dit in 'n mate waar is, beveel ons tog aan dat hulle nie meer as s 20 - 30 minute per dag addisioneel werk nie, maar verkieslik nie minder as 15 minute nie, en dan natuurlik dat, wanneer hulle oefeninge doen, hulle ten minste sal weet waarmee hulle besig is! Dit help tog nie ons gee vir hulle bladsye vol oefeninge, maar hulle weet nie wat om te doen, en oefen dan die verkeerde tegnieke in nie.

Om u 'n idee te gee van die tipe materiaal wat ons vir die kinders weekliks gee om aan te werk, sien die volgende:
Ons gee gereeld inligting deur op ons
Facebook blad, maar dit is eintlik bedoel
om weer iets van julle, as ouers, terug te
hoor. "Like" dus asb. die Facebook blad
deur die knoppie bo-aan die bladsy te klik,
en gesels met ons...
Tydens die Ontwikkelingsklasse met ons studente word hulle op 'n verskeidenheid van maniere aangemoedig en gestimuleer om nie net die basiese vaardighede van Wiskunde, waarmee hulle op daardie oomblik besig is in die klas, beter te verstaan en onder die knie te kry nie, maar ook om wyer te dink, vorige sowel as toekomstige vaardighede aan te leer en in te oefen, en om te verstaan hoe alle tegnieke in Wiskunde 'n boublok vorm om die huis te bou waarbinne hulle gedagtes kan funksioneer.

Dit is 'n gegewe feit dat 'n kontaksessie met enige student, een keer 'n week, nie voldoende is om al die kennis-oordrag en inoefening af te handel nie. Om hierdie rede word die werkkaarte op hierdie webtuiste beskikbaar gemaak, met die versoek dat dit periodiek weer deugewerk sal word. Dit is egter 'n realiteit wat ook in gedagte gehou moet word, dat die studente op 'n latere stadium, wanneer hulle weer deur die vrae en oefeninge werk, dalk nie meer kan onthou wat die regte antwoorde is nie, of dalk verstaan hulle nie meer die begrippe nie.

Dit is 'n natuurlike proses, en moet nie teen geskop word nie. Langtermyn geheue is kort-termyn geheue wat gereeld oor 'n lang tydperk gestimuleer word.

Die oudio-visuele opnames en besprekings van hierdie tegnieke word dus weer hier vir die studente beskikbaar gemaak, sodat hulle weer-en-weer onderrig kan word, al is hulle nie in die Ontwikkelingsklas nie .
Let asseblief op die volgende:
Om die werkkaarte en/of oefeninge te kan gebruik, sowel as om opnames te sien, moet daar 'n wagwoord gebruik word wanneer die webtuiste daarvoor vra. Hierdie wagwoord word elke maand verander, om voorsiening te maak vir nuwe studente, en studente wat nie meer verder van hierdie fasiliteite gebruik wil maak nie. Wees dus bewus dat daardie spesifieke bladsye 'n wagwoord sal benodig.