Om ons te kontak vir meer inligting, of om jou kind by ons in te skryf vir die Ondersoekersforum, gebruik gerus enige van die volgende kanale:
Landlyn:  (012) 664 7322
Sel: 083 994 2455
ePos: headoffice@mathemagix.co.za

As jy die aansoekvorm ingevul het kan dit per ePos gestuur word, of as jy wil faks, gebruik
Faks: 08666 19 335