• Betaling is slegs per Debietorder. Die fooie werk soos volg vir 2017:
          Eenmalige betaling: R350 per maand - sluit weeklikse kontaksessies in
                                                                         toegang tot die materiaal op die webtuiste
                                                                         toegang tot die Scriblr Goud materiaal (skool klasopnames)
                                                                         gebruik van die BackChat platform (leerders kan hulle eie vrae vra met WhatsApp
          Betaling vir een-tot-een klasse/kontaksessies:  R70/ halfuur   of   R180 per uur
                                                                                      Halfuur-sessies word aanbeveel, en tye word individueel met die
                                                                                      onderwysers gereël

  • Alle betalings vir klasse en hulp is vir ‘n maand vooruit. Dit bly die leerder en ouer(s) se plig om gebruik te maak van enige produkte en/of dienste wat deur tutorMAGIX aangebied en/of beskikbaar gemaak word. tutorMAGIX maak geen waarborde vir akademiese prestasie nie, en neem nie verantwoordelikheid vir enige akademiese prestasies nie.
  • ‘n Kennis-tydperk van nie minder as 30 nie dae moet gegee word indien die debietorder gestop moet word.
  • Kopiereg vir alle materiaal behoort aan die outeurs, tensy anders vermeld, en alle regte word voorbehou. Duplisering van enige Intellektuele Eiendom sonder toestemming is verbode
  • tutorMAGIX behou die reg om wysigings aan te bring aan die manier waarop dienste en produkte aangebied word.
  • Wiskunde is nie ‘n leervak nie, maar ‘n vak waarin ontwikkeling gedoen word, en waarin die leerder “breinfiks” moet word. Dit impliseer dat dit onvoldoende is om kort voor toetse en eksamens te probeer om vaardighede aan te leer, en daar word van die leerder verwag om deurentyd en op gereelde basis met die materiaal besig te wees, wat deur tutorMAGIX aanlyn verskaf word.
  • Verder impliseer die ontwikkeling en “fiksheid” dat daar met die ouer en leerder ‘n deurlopende, 12 maande van elke jaar, ooreenkoms aangegaan word wat vakansies inlsuit. Dit is teen die aanbevelings van tutorMAGIX dat ‘n leerder gedurende vakansies geen blootstelling aan enige Wiskunde verduidelikings kry nie.